Chính sách vận chuyển và giao nhận

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
– Bàn giao file đóng gói mã nguồn website, phần mềm  online thông qua internet,các ứng dụng truyền tải file.
– Bàn giao trực tiếp tại đơn vị, cửa hàng quý khách yêu cầu theo hợp đồng thỏa thuận.
b) Thời gian hoàn thành & bàn giao:
– Thời gian hoàn thành và bàn giao : 3-5 ngày làm việc hoặc nhiều hơn tùy theo yêu cầu và chức năng website, phần mềm theo hợp đồng thỏa thuận ban đầu.
c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ
– Đối với quý khách hàng ở xa, tiến hành bàn giao file mềm qua internet ( email, ứng dụng truyền tải file).
– Trường hợp phát sinh chậm trễ ngoài dự kiến, Thiết kế web KWeb500k.org sẽ liên hệ thông tin kịp thời cho khách hàng.

5/5 - (1 đánh giá sao)
Bài viết liên quan